Kronstaden Fastighet AB

 

Välkommen till Kronstaden!


Kronstaden Fastighet AB äger och förvaltar fastigheter i Ljungby Centrum. Vi hyr ut lokaler för kontor, butiker och lägenheter.

Vår affärsidé är att utveckla fastigheter i centrumlägen med kombinerade verksamheter och i dessa fastigheter skapa ett attraktivt boende i stadsmiljö.Söker du
Bostad eller Affärslokal?

Click här

Mer information om vårt pågående byggning projekt

Click här

Felanmälan /
Kontakt

Click här