Kronstaden Fastighet AB
Om oss
 

Om fastigheten

Fastigheterna har under de senaste åren genomgått omfattande renoveringar för att framförallt kunna höja standarden på butikslokalerna.

Hyresgästerna har fått en ny innergård och 3 av fastighetens lägenheter har fått uteplatser i direkt anslutning till innergården.

Fastigheten har också fått nytt underjordiskt garage med plats för ett 25-tal bilar.