Kronstaden Fastighet AB
Om oss
 

Om Kronstaden Fastighets AB

Vi är ett lokalt Fastighetsbolag i Ljungby som har som affärsidé att förvalta och utveckla fastigheter i centrala lägen.

Vi tror på fastigheter med blandade verksamheter så att det blir liv och rörelse dygnet runt.

För närvarade så kar Kornstaden fastigheterna Kometen 7 och Kometen 8 i Ljungby båda belägna utmed Föreningsgatan i Ljungby.

Idag har vi

  • 15 lägenheter i from av 1-4:or totalt omfattande över 1000 m2
  • 6 butikslokaler om totalt  1100 m2 som idag är uthyrda
  • 1 yta om 170 m2 som kan byggas om till butik eller kontor
  • 1 lokal anpassad för gym.
  • Kontorsytor omfattande 450 m2
  • Underjordiskt garage omfattande ett 30-tal platser.
  • Förrådsutrymmen på 500 m2.
  • Vi har också byggrätter som gör det möjligt att förtäta fastigheten och bygga till ca 1200 m2 kommersiell yta och 2000 m2 lägenheter.

 

Referenser:

Våra Hyresgäster:

- TeliaSonera
- Rulles Foto
- Saki Sushi
- Matmagasinet
- Taxi 1
- Smålänningen
- Body Center
- Brottsofferjouren Sunnerbo