Kronstaden Fastighet AB
 

Pågående projekt

Vi utför ny och ombyggnad av våra centrumfastigheter Kometen 7 och 8.
Projektet omfattar totalt cirka 1500 kvm nybyggd butiksyta och 700 kvm ombyggnad. Ny plananpassad trottoar anläggs utanför Kometen 8 och Ljungby kommun planerar att utföra hela Föreningsgatan som gårdsgatan.

Nedanstående skiss ger övergripande presentation av de olika sektionerna.


Klicka för större bild


Sektion A Omfattar modernisering av befintlig TELIA butik. Butiken har uppgraderats med bl.a. nya fönsterpartier.
Sektion B Sektion B färdig ställdes under 2012 och omfattar nya butiker som idag är en fotohandel, sushi butik och Hemmakväll.
Sektion C Är färdigställd så när som på inre ytor och disposition av personalutrymmen och är yta som idag är hyresledig.
Sektion D Halva denna area är idag uppgraderad och uthyrd till Matdesign. Övrig del är tillgänglig för ombyggnad och lämpig för en butik på upp till 170 kvm. Ytan kan delas upp på 2 butiker.
Sektion E Helt nybyggd area för butik/restaurang. I bottenplanet projekteras 250 kvm och i ett överliggande plan finns möjlighet med upptill 650 kvm ytterligare area.

 

Plats Markering skiss Yta (m2) Tidpunkt Takhöjd (m) Ute- servering Reserverad Kontrakt
Gränden C 250-500 Mar-09 3.2 Ja Nej Nej
Passagen 1 D 75   2.5 Ja Nej Nej
Passagen 2 D 75   2.5 Ja Nej Nej
Hörnan plan 1 E 250 2013 2.9 Nej Nej Nej
Hörnan plan 2 E 550 2013 3.9 Nej Nej Nej

 

 

Parkeringsplatser

I det nybyggda garaget i kvarteret som är avsett i första hand för hyresgäster som bor i kvarteret och innehavare av affärslokaler.
Kronstaden disponerar platserna 1-27 , 52-58. Du kan boka plats genom att ringa oss eller på vår webbsida. Priset är för närvarnade SEK 650 per månad. För hyresgäster som bor i våra egna lägenheter lämnas en rabatt på SEK 150 per månad.

Här se du en bild på de platser som finns i garaget. Rödmarkerade platser är redan bokade, gula reserverade och grönmarkerade är hyreslediga.
Om du önskar en plats så tecknar vi ett kontrakt på den som följer samma tider för det kontrakt som du har för lägenheten eller lokalen.
Du kan boka dig för en plats genom att fylla i ditt namn och kontraktsnummer som du har på lägenheten eller lokalen. Platsen reserveras då för dig och vi sänder sedan dig ett kontraktsförslag. När vi erhåller det signerade kontraktet bokas platsen för dig och du kan börja disponera den.
Vi fakturerar/aviserar avgiften för platsen på din hyresavi. P- platser betalas i förskott.

 

Affärslokalen mot gränden kommer att ha en öppning ut mot gränden med 12 meters bredd. Hela denna sida kommer att förses med skyltfönster från golvet med en höjd på 2,60. Utanför finns möjligheter till att under sommartid anordna uteservering. Lokalen har en fri takhöjd på 3,2m. Ytan kan disponeras på ett flertal sätt och det är möjligt att få en total yta på upp till 400 kvm. Lokalen kan färdigställas och vara inflyttningsklar på ca 2-3 månader.

Lokaler i Kometen 7 Föreningsgatan 8. Vi utför en total ombyggnad av suterrängvåningen och kommer att anpassa höjder på trottoar och gångbanor så att full tillgänglighet skapas. Ombyggnaden är planerad för fyra moduler i typisk storlek på 70-80 kvm. Lokalerna kommer att lämpa sig för specialbutiker, kaféer eller mindre restaurangverksamhet. Under sommar halvåret kommer det i öar utanför att finnas möjlighet för uteserveringar. Två av dessa moduler är redan uthyrda till matdesign och vid intresse så fortsätter vi utbyggnaden mot drottninggatan.

Tillbyggnad hörnet Föreningsgatan Drottninggatan. För denna del av projektet så har vi i bottenplanet planerat en affärslokal i två plan med rulltrappor. I botten planet blir det en yta på cirka 250 kvm och i planet ovanför kan erhålla upp till 650 kvm.